Alle har en historie, V.pdf

Alle har en historie, V PDF

I Danmark har børn fra eliten fem gange større chance for at få en mellemlang- eller lang videregående uddannelse sammenlignet med børn fra underklassen. På den måde vrides Danmark stadigt skævere, socialt set.Skal sammenhængskraften i det danske samfund bevares, og skal vi fortsat have et velfærdssamfund, er det næppe hensigtsmæssigt at øge den sociale ulighed, sådan som det sker i disse år. Og når det gælder valg af uddannelse og chance for at gennemføre en uddannelse uanset dens længde, har både skolen og uddannelsesinstitutionerne en opgave. Den opgave fordrer nogle aktive tilvalg fra skolens og institutionernes side i form af pædagogisk og didaktisk udvikling af indhold og metoder og udvikling af tilgange til elever og skolekultur.Det er på baggrund at Freedom Writer-pædagogikkens narrative metode byder sig til og kan noget. Tankegangen kan illustreres som følger:1) Vi lever i nutiden.2) Vi er historieskabte, dvs. vi har rod i fortiden.3) Vi er historieskabende, dvs. bestemmende for fremtiden.Målet er at synliggøre dette. Narrativet er vejen til denne synliggørelse - helt konkret i form af biografiske fortællinger. Denne bog illustrerer nogle af de metoder, der kan tage si anvendelse for at fremme den individuelle fortælling - der kan medvirke til at gøre skolens tilbud nærværende, relevant og motiverende selv for den skolefremmede elev.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 9.99 MB
ISBN 9788771141740
AUTOR Torbjørn Ydegaard (red. )
DATEINAME Alle har en historie, V.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 08/01/2020

Cached and Stored Credentials Technical …