Gedragsanalyse En -Therapie: Bij Mensen Met Een Verstandelijke Beperking.pdf

Gedragsanalyse En -Therapie: Bij Mensen Met Een Verstandelijke Beperking PDF

Gedragsanalyse en gedragstherapie hebben veel bijgedragen aan de uitbreiding van de kennis over probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Probleemgedrag hangt niet alleen samen met de kenmerken van de betrokken persoon, maar evenzeer met de kenmerken van diens sociale en fysieke omgeving. Voordat met een behandeling kan worden gestart, dient de gedragskundige deze samenhang te onderzoeken. Gedragsanalyse en -therapie bij mensen met een verstandelijke beperking biedt u, gedragskundigen, een model voor functionele analyse en behandeling, waarvan de effectiviteit op wetenschappelijke wijze is aangetoond. Bovendien geven de auteurs op grond van hun praktijkervaringen aan onder welke voorwaarden u een behandeling met succes uitvoert en op welke manieren u de effectiviteit van een behandeling evalueert. Dit boek is primair bestemd voor u als gedragskundigen, maar kan ook artsen, (kinder)psychiaters, ouders en andere opvoeders steunen in hun streven de kwaliteit van zorg en leven van een mens met een verstandelijke beperking te verhogen. Over de auteurs Dr. Robert Didden is universitair docent bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de KUN. Daarnaast is hij als gz-psycholoog werkzaam bij Stichting Zozijn. Prof.dr. Pieter Duker is als hoogleraar Gehandicaptenzorg verbonden aan dezelfde vakgroep en als gz-psycholoog werkzaam bij Stichting Plurijn. Dr. Daniël Seys is gz-psycholoog en universitair docent bij voornoemde vakgroep. Hij is tevens hoofd Behandeling en Onderzoek van De Winckelsteegh, inclusief de behandelunit voor kinderen met zeer ernstige voedselweigering. Alle auteurs zijn als consulent werkzaam voor regionale Centra voor Consultatie en Expertise.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 8.83 MB
ISBN 9789036813631
AUTOR Robert Didden, Pieter Duker, Daniel Seys
DATEINAME Gedragsanalyse En -Therapie: Bij Mensen Met Een Verstandelijke Beperking.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 04/01/2020

14.05.2016 · Psychofarmaca bij onbegrepen gedrag. Mensen met dementie of een verstandelijke beperking krijgen nog te vaak psychofarmaca bij onbegrepen gedrag. Dat constateren cliëntorganisaties, onderzoekers, ministerie van VWS en IGZ. Medicatie bestrijdt acute symptomen (zoals dwalen, agressie of rusteloosheid), maar laat onderliggende oorzaken onopgelost Gedragsanalyse en cognitieve gedragstherapie bij … Gedragsanalyse en cognitieve gedragstherapie bij mensen met een verstandelijke beperking: Een tussenbalans . By H.C.M. Didden. Abstract. Item does not contain fulltex Topics: Learning and Plasticity